Xue-Hanyu.com: Estudiar chino:

China: Provincias

  1. Municipio bajo jurisdicción central
  2. Provincias
  3. Regiónes autónomas
  4. Regiónes administrativas especiales
  5. Mapa de China

Municipio bajo jurisdicción central

Abrev.Municipio
…市... shì
北京市Běijīng
重庆市Chóngqìng
上海市Shànghǎi
天津市Tiānjīn

Provincias

Abrev.ProvinciaCapital
…省... shěng
安徽省Ānhuī合肥Héféi
福建省Fújiàn福州Fúzhōu
甘肃省Gānsù兰州Lánzhōu
广东省Guǎngdōng广州Guǎngzhōu
贵州省Guìzhōu贵阳Guìyáng
海南省Hǎinán海口Hǎikǒu
河北省Héběi石家庄Shíjiāzhuāng
黑龙江省Hēilóngjiāng哈尔滨Hā'ěrbīn​ (Harbin)
河南省Hénán郑州Zhēngzhōu
湖北省Húběi武汉Wǔhàn
湖南省Húnán长沙Chángshā
江苏省Jiāngsū南京Nánjìng
江西省Jiāngxī南昌Nánchāng
吉林省Jílín长春Chángchūn
辽宁省Liáoníng沈阳Shěnyáng
青海省Qīnghǎi西宁Xīníng
山东省Shāndōng济南Jǐnán
山西省Shānxī太原Tàiyuán
陕西省Shǎnxi​ (Shaanxi)西安Xī'ān
四川省Sìchuān成都Chéngdū
台湾省Táiwān台北Táiběi
云南省Yúnnán昆明Kūnmíng
浙江省Zhèjiāng杭州Hángzhōu

Regiónes autónomas

Abrev.Región autónomaCapital
…自治区... zìzhìqū
广西壮自治区Guǎngxīzhuàng​
(Guangxi)
南宁Nánníng
内蒙古自治区Nèiměnggǔ​
(Inner Mongolia)
呼和浩特Hūhéhàotè​
(Hohhot)
宁夏回族自治区Níngxià Huízú​
(Ningxia)
银川Yínchuān
新疆维吾尔自治区Xīnjiāng Wéiwú'ěr​
(Xinjiang)
乌鲁木齐Wūlǔmìqí​
(Ürümqi)
西藏自治区Xīzàng​
(Tibet)
拉萨Lāsà​
(Lhasa)

Regiónes administrativas especiales

Abrev.Región administrativa especial
…特别行政区... tèbié xíngzhèngqū
澳门特别行政区Àomén​ (Macau)
香港特别行政区Xiānggǎng​ (Hong Kong)

Mapa de China